Tekniske spesifikasjoner

VMZINC er titansink av høy kvalitet, produsert av elektrolytisk finsink som består av 99,995 % sink legert med kobber og titan.

VMZINC oppfyller kravene i samtlige spesifikasjoner i EN988-standarden, men med vår kvalitetsmerking, PREMIUMZINC, har vi tatt ett steg lenger.

Denne kvalitetssertifiseringen sikrer et enda høyere kvalitetsnivå enn EN988. PREMIUM-merket stiller høyere krav til enkelte måleverdier som jevnhet, kjemisk sammensetning og bestemte mekaniske egenskaper (bøyetest av 4°Erichsen-tester) som ikke er inkludert i EN988-standarden.   

 

 

 

 

Materialeegenskaber/fysik Egenskaber
Materialegenskaper / fysiske egenskaper: Tetthet C7,2 kg dm³
Varmeutvidelseskoeffisient (parallelt med valseretningen)   0,022 mm/m/°C
Smeltepunkt 420°C
Rekrystalliseringstemperatur < 300°C
Termisk konduktivitet på  110 W/(m.K)
Elektrisk ledningsevne 17 MS/m
Risiko for gnister Gnistfri
Magnetiske egenskaper Diamagnetisk

 

Sertifiseringer:

Både de administrative rutinene og våre produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ISO 9001 for både produkter og tjenester.

De tre viktigste produksjonsenhetene er sertifisert i henhold til ISO 14000 med hensyn til kvaliteten på våre miljøvernpolitikk.